Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar

Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu event geçti

Öğretim ortamlarında rehber rolü üstlenen öğretmenlerin eğitim öğretim bu süreçlerinde ne denli önemli bir görev üstlendikleri bilinmektedir. Bundan dolayı öğretmenler “gerçekte öğretmek istenilen gerçekte öğrenildi mi?” sorusuyla yakından ilgilenmektedirler. Günümüz dünyası, teknoloji alanında ortaya konulmuş yenilikler ve bu yeniliklerin şekillendirdiği tutum ve yaklaşımları ile şekillenmektedir. Ölçüt alınan her yenilik, kendine özgü uygulama alanını ve biçimini kendisi ile beraber getirmektedir. Öğretim ortamları bu yeniliklerin yoğun yaşandığı alanlardan biridir ve bu sebeple içerdiği örneklerin anlamlı tecrübeler haline getirilip uygulamaya dökülmesi, üzerinde çalışılması gereken konular arasında yer almaktadır. Bu konular iki temel başlık altında toplanabilecek niteliktedir ve bunlar;i öğretim teknolojik materyal ve öğretim stratejileridir.Her iki unsur literatür gözden geçirildiğinde, teknolojik materyallerin, öğretme ve öğrenme süreçlerinin doğasını doğrudan değiştirebilecek özelliklere sahip olduğu bilinmektedir (Tamim, Bernard, Borokhovski, Abrami, & Schmid, 2011).
Günümüzde, teknoloji hayatımızın her anında etkin bir biçimde yer almaktadır. Bu var olma durumu boş zamanlarla sınırlı kalmayıp; artık iş yerlerimizi, okullarımızı da kapsayacak şekilde genişlemiştir ve öğretime yenilikçi bir bakış açısı sunmaktadır (Vrasidas & McIsaac, 2001). Buna paralel olarak, bireylerin beklentileri 21.yy gerekliliklerine göre farklılaşmakta ve kimi durumlarda geleneksel yöntemler bu beklentilere yanıt vermekte yetersiz kalmaktadır. Mobil teknolojilerin gelişmesi ile birlikte öğrencilerin bilgi edinmek için kullanabilecekleri mevcut matertaller değişmiş ve teknolojik bir yapı kazanmıştır (Hanewal & Ng, 2010) ve alan yazında öğrenenlerin teknoloji kullanımlarıyla öğrenme şekilleri arasında karşılıklı bir etkileşim olduğu ortaya konulmuştur (Campbell, 2013). Bu durum, öğrenme ortamlarının ve materyallerinin yeniden tasarlanmasını gerektirmektedir.

Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar eğitimimizin ikincisinde uygulamanın teoriyle birleştirildiği öğretime yönlik metot ve yöntemler katılımcılara sunulacaktır. Alanında Uzman eğitimciler tarafından üç farklı stratejinin birlikte verildiği eğitimde elde edilmesi beklenen kazanımlar,
– Alan bilgisi ile öğretim pedagojisi arasındaki ilişki,
– Alan bilgisi kavramlarını görselleştirme,
– Veriyi toplama ve gruplandırma,
– Veriyi anlamlandırma,
– Veriyi görselleştirme,
– Veriyi yorumlama,
– Matematiksel modelleme yapabilme,
– WEb 2.0 araçlarını tanıma ve ihtiyaca göre kullanma,
– Teknolojinin pedagojide ki önemi,
– Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPACK)temelli  örnek uygulamalar  geliştirme
– Alan bilgisine teknolojiyi entegre edebilme olarak düzenlenmiştir.

Kaynak:

Schmidt, D. A., Baran E., Thompson A. D., Koehler, M. J., Mishra, P., & Shin, T. (2009). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)_ The development and validation of an assessment instrument for preservice teachers. Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 123–149.

Eğitim süresi: 16 saat
Not: Kesin kayıt ve daha fazla bilgilendirme için info@eğitimburda.com mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Haziran 29 2019

Detaylar

Başlangıç: 29 Haziran 2019
Bitiş: 30 Haziran 2019
Ücret: 450₺
Etkinlik Kategorileri:
Website: Visit Event Website

Organizatör

Ataköy 7-8-9-10 Mahallesi, Ataköy 7-8-9-10 Mahallesi Bedri Eyüboğlu no:4, A blok A5, 34158 Ataköy/Bakırköy/İstanbul
Telefon: 05056848288
Email:
Website: Visit Organizer Website